PRAKTISK

 

Praktiske oplysninger: Da klinikken har ydernummer, kan praktiserende læger henvise børn og unge med henblik på en vurdering, hvis barnet har sygesik-ringsgruppe 1, hvor regionen afholder udgiften til forløbet. Øvrige samarbejdspartnere som ppr og forvaltning kan ikke henvise ved sygesikringsgruppe 1. Ved ønske om forløb med eksempelvis sygesikringsgruppe 2 eller hvor anden instans bevilger dette (fx kommune eller sundhedsforsikring), kan der rettes fore-spørgsel herom i forhold til hvorvidt muligt at tilbyde.

Henvisning til klinikken forudsætter generelt, at forældremyndighedsindehavere samtykker hertil. Selvom unge >15 år selv kan vælge at lade sig udrede eller behandle, så har klinikken begrænset kapacitet til at varetage forløb med unge, hvis forældrene eventuelt ikke er enige heri. Det samme gør sig gældende hvis barnet eller den unge fx er anbragt udenfor hjemmet mod forældrenes ønske, ligesom klinikken ikke har mulighed for at tilbyde behandling til unge der fx har en behandlingsdom.  

Praktiserende læger kan sende henvisning direkte til klinikken eller til henvisningshotellet. Man kontakter selv klinikken telefonisk og ligger besked på telefonsvareren med navn og telefonnummer, hvorefter man kontaktes med henblik på at aftale tid til første samtale. Det tilstræbes at alle får svar samme dag og senest efterfølgende hverdag. Det er ikke muligt for klinikken fx at forny recepter inden barnet/den unge er set første gang i klinikken, så hvis man mangler recept på behandling der er iværksat andetsteds fra inden første samtale i klinikken, skal man kontakte de der har varetaget behandlingen tidligere eller egen læge. 

Hvis man forhindres i at fremmøde til første samtale i klinikken eller har brug for at flytte tiden, kan der sendes besked til info@klinik-himmerland.dk, uden personfølsomme data men blot en angivelse af den tid man havde, som man ønsker ændret og gerne ønsker til ny tid, idet klinikkens bookingsystem kan se hvem det omhandler og sende en ny tid ud. Alternativt kan der ligges besked på klinikkens telefonsvarer. Hvis man udebliver fra første samtale i klinikken eller melder afbud umiddelbart inden afholdelsen, vil forløbet som udgangspunkt lukkes med mindre der træffes særlig aftale om andet.  

Når barnet/den unge er henvist og har fået første tid til samtale, skal forældre tilmelde barnet/den unge til patientportalen, hvor fremadrettet kommunikation med klinikken sker sikkert i forhold til databeskyttelse. Har man et igangværende forløb i klinikken og har brug for at ændre en tid, kan man ligge besked på klinikkens telefonsvarer, gerne med ønske til hvornår tiden eventuelt ellers kunne ligge, hvorefter der sendes ny tid ud. Alternativt kan man sende besked via patientportalen.  Klinikkens tider ligger typisk mandag-torsdag mellem kl 9-15, og fredag mellem kl 9-12.

Ventetid til udredning for nyhenviste opdateres løbende og kan ses på www.sundhed.dk under ”speciallæger”.