Forside

Links

 

Klinikken blev etableret foråret 2010, beliggende i nyindrettede lokaler i Nørager, Himmerland. I klinikken findes konferencerum med et skærmet undersøgelsesafsnit samt et legerum og et ADOS undersøgelses rum med videoudstyr.

Klinikken råder over moderne undersøgelsesudstyr indenfor specialet, som løbende opdateres.

Klinikken drives af speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri Tina Heltborg Jacobsen, der ved siden af klinikken har en deltids- overlægestilling i det offentlige sygehusvæsen. Speciallæge Tina Heltborg Jacobsen har en særlig viden og interesse for udviklingsforstyrrelser hos børn og unge, samt derudover en Kognitiv uddannelse i terapi til børn og unge med forskellige problemstillinger.

Klinikken beskæftiger sig med:

- OCD , angst og lettere depressioner.

   Behandlingen består af en førstegangssamtale, herefter aftales evt samtaleforløb. Er medicinsk behandling indiceret, kan dette iværksættes.

Samtaleforløbet købes i pakker à 5 samtaler (familieterapi), hvor de 4 er regelret kognitiv terapi og den 5. er en statussamtale. Når betaling for pakken er modtaget påbegyndes forløbet.

Er barnet tidligere psykologisk testet er dette en fordel, men ikke et krav til denne type behandling.

For yderligere information, se "priser" , orientering om "sygesikringsgruppe 2", sygesikringens "takstkort"  samt "henvisningsformular". Evt spørgsmål kan fremsendes pr mail til Klinikken.

 

Ønskes udredning af nedenstående

  • ADHD/ADD
  • NLD
  • autisme / Aspergers syndrom / GUA
  • tics / Tourettes syndrom

Kontaktes  Skørping Privathospital.    Udredningen påbegyndes med en førstegangssamtale, hvor der lægges plan for evt yderligere undersøgelser. 
Booking foregår via Skørping Privathospital, hvor der figurerer priser, henvisningsformular samt eventuel mulighed for dækning via sundhedsforsikring. Udredningerne tilbydes i form af undersøgelsespakker, der afhængigt af barnets alder og mistænkte vanskeligheder vil være individuelt tilpassede, udfra de ønsker tillige familien måtte have.  

Der tilbydes en højt specialiseret  udredning strækkende sig over kort tid, uden reel ventetid. Ønskes behandling kan dette også tilbydes hvor indiceret.

 

Der planlægges i Klinikken på sigt afholdt kurser for fagfolk.

Planlagte kurser vil blive offentliggjort på hjemmesiden.  Har man som gruppe specifikke ønsker, er man velkomne til at rette henvendelse mhp afklaring af, hvorvidt et sådant kursus kan arrangeres

 

Speciallæge

Tina Heltborg Jacobsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail Klinikken