Forside Om klinikken

 

Skørping Privathospital fungerer inden for det danske sundhedsvæsen med anerkendte undersøgelser, behandlingsformer og pleje. Det er et supplement - og ikke et alternativ - til det offentlige sygehusvæsen

ADHD foreningen arbejder for at udbrede viden om og kendskab til ADHD samtidig arbejder de for at forbedre forholdene for personer med ADHD og deres pårørende.


Dansk Tourette forening er en landsforening for bærere af Gilles de la Tourette's syndrom (TS) og deres pårørende.


NLD-gruppen Her kan du finde oplysninger om Nonverbal Learning Disorder -  Det er en pårørende- og brugerforening inden for autismespektrum-tilstanden NLD og fungerer først og fremmest som socialt netværk for familier, der har NLD inde på livet.


Videncenter for autisme arbejder med at indsamle, bearbejde og formidle viden om autisme. Videnscenter for Autisme er en del af vidensfunktionen i VISO, Servicestyrelsen.


Landsforeningen Autisme har til formål at bidrage til, at der skabes de bedst mulige vilkår for børn/voksne med autismes behandling samt at formidle oplysning til hjemmene.


Aspergerforeningen Foreningen er et mødested og en interesseorganisation for mennesker med Aspergers syndrom. Deres familie - for eksempel en partner eller forældre - og alle som i øvrigt støtter dens formål er velkomne. 


Aspergers Ressourcecenter er en privat virksomhed, som ønsker at bidrage til at personer med Aspergers syndrom eller autisme får de bedste betingelser for at fungere og udvikle sig optimalt.

 

Mail Klinikken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Børne- & Ungdomspsykiatrisk Klinik Himmerland 2010 | Webmaster: zigge.org | Sidst opdateret August 2010